Skip to content
Volg me op LinkedIn voor reflecties op actuele politieke kwesties en boekbesprekingen.

Bekijk de recente media artikelen en publicaties van Joris Backer

Joris Backer

Ik ben een koersvaste jurist en sociaal-liberaal politicus. Twaalf jaar was ik senator voor D66 en leverde in de Eerste Kamer een bijdrage aan een vrijer, rechtvaardiger en veiliger Nederland. Daarvoor werkte ik 30 jaar als advocaat en in het internationale bedrijfsleven. Ik ben nu toezichthouder, adviseur en schrijver.

Hoewel ik snap hoe de politiek werkt, kostte het mij in de Eerste Kamer minstens vijf jaar voordat ik het DNA van de democratie kon doorgronden. In mijn tijd in de senaat zag ik de verwarring over de richting en toekomst van onze democratie en onze plaats in Europa alleen maar toenemen. Bij elke verkiezing presenteren zich nieuwe ‘verlossers’ die op het schild gehesen worden door een deel van de kiezers. Intussen stoken ze juist het onbehagen in de samenleving verder op in plaats van de grote uitdagingen op te helpen lossen die veranderingen van ons vragen.

Mijn verworven inzichten in de Nederlandse democratie deel ik in mijn boek. Ik vertrok met de denkbeelden van de Franse politicus en 19e -eeuwse denker Alexis de Tocqueville en voegde daar mijn eigen ervaringen en theorie aan toe in de vorm van zeven deugden van de democratie. Over de inhoud en wat ons te doen staat om de democratie te behouden, ga ik graag met lezers in discussie.

Profiel

Democratie in Nederland

Na decennia van emancipatie, groeiende welvaart en relatieve politieke rust, verdelen kwesties als klimaatverandering, stikstof en migratie onze samenleving nu tot op het bot. De toeslagenaffaire en de gaskwestie schaadden bovendien het vertrouwen in de politiek. In 2023 stemde Nederland massaal op een partij met programmapunten die op gespannen voet staan met de rechtsstaat. Graaft onze democratie haar eigen graf?

Op zoek naar antwoorden maakt Joris Backer een denkbeeldige reis door de Nederlandse democratie met de negentiende-eeuwse politicus-denker Alexis de Tocqueville als zijn gids. De twee reisgenoten stuiten tijdens hun trip op veel onbehagen en onzekerheid en bezien de opkomst en ondergang van de ene na de andere politieke verlosser in een steeds verder versplinterend politiek landschap.

Backer combineert Tocquevilles inzichten met zijn eigen ervaringen in politiek en samenleving en onderscheidt zeven deugden die onontbeerlijk zijn voor een succesvolle reanimatie van onze democratie. Democratische instituties en ‘luisteren naar de burger’ zijn belangrijk, maar vooral houding en gedrag blijken het verschil te maken tussen opleving en teloorgang. Backer geeft concrete handvatten om deze deugden te versterken, zonder te vervallen in nostalgie over de vermeende gemeenschapszin en saamhorigheid van vroeger.

Kees Schuyt

Zeer geslaagd overzicht van onze hedendaagse democratie, geïnspireerd door de denker over democratie, Tocqueville.

Petra Stienen

Hoopvol kompas voor deze turbulente tijd.

Paul Schnabel

Een mooie afwisseling tussen theoretische beschouwingen, abstracte thema's en heel herkenbare politieke ervaringen.
Doe mee,
word lid
Contact
Social media

Volg me op LinkedIn voor reflecties op actuele politieke kwesties en
boekbesprekingen.

Back To Top