Skip to content
Volg me op LinkedIn voor reflecties op actuele politieke kwesties en boekbesprekingen.
D66 Richtingwijzers

De uitganspunten van het progressief sociaal-liberaal gedachtegoed van D66 zijn vertaald in vijf zogeheten ‘richtingwijzers’.
Deze richtingwijzers geven richting aan ideevorming in de partij.

D66 Richtingwijzers

De uitganspunten van het progressief sociaal-liberaal gedachtegoed van D66 zijn vertaald in vijf zogeheten ‘richtingwijzers’. Deze richtingwijzers geven richting aan ideevorming in de partij.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen.

Denk en handel
internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.

Beloon prestatie en deel de
welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.

Doe mee,
word lid
Leestips Sociaal Liberaal gedachtengoed

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Uitgeverij: 2014 Mr. Hans van Mierlo Stichting

D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Dat is snel gezegd. Maar wat is deze kracht? Waarom vertrouwt D66 erop? En waar houdt het op? Wanneer moet de overheid ingrijpen? In dit essay wordt dieper in gegaan op dit centrale uitgangspunt van het sociaal-liberalisme; het vertrouwen op de eigen kracht van mensen.

Denk en handel internationaal

Uitgeverij: 2014 Mr. Hans van Mierlo Stichting

De internationale houding van D66 is onlosmakelijk verbonden met het sociaal-liberale gedachtegoed van de partij. Het gaat om zoveel meer dan alleen het domein van de internationale betrekkingen. Het gaan om lotsverbondenheid en wederkerigheid. Het belang van een open houding ten opzichte van anderen en de wereld staat centraal.

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Uitgeverij: 2014 Mr. Hans van Mierlo Stichting

D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Wat betekenen de termen duurzaam en harmonieus? In dit essay wordt beschreven hoe dit streven zich verhoudt tot het centrale thema van het liberalisme, nl. de vrijheid van het individu om zijn of haar eigen leven naar eigen inzicht in te richten centraal staat.

Europa: voorwaarde voor vrijheid

Uitgeverij: 2014 Mr. Hans van Mierlo Stichting

In een wereld waar uitdagingen als veiligheid, energie, verduurzaming en immigratie grenzen overschrijden, is een slagvaardig Europa cruciaal. Niet als doel op zich, maar als middel om individuele vrijheid te garanderen. Sociaal-liberalen willen vóór alles een Europa dat bijdraagt aan het beschermen en vergroten van de persoonlijke vrijheid van haar inwoners.

Voorbij een discussie over de markt en staat

Uitgeverij: 2014 Mr. Hans van Mierlo Stichting

Ordeningsvraagstukken (Hoe organiseren we de zorg? Hoe houden we de bankensector stabiel?) liggen in het hart van de politieke besluitvorming. Vaak gaat het in de politiek immers om de verdeling van schaarse goederen (zoals zorg) en het organiseren van invloed, zoals bijvoorbeeld op de bankensector. De manier waarop we dit doen noemen we ordening.

Van opgelegde naar oprechte participatie

Uitgeverij: 2014 Boom, Meppel

We hoeven volgens sommigen alleen maar naar de vele initiatieven van mensen onderling te kijken om te concluderen dat het prima met ons gaat. Tegelijkertijd bestaat er naast dit positieve verhaal ook een ander verhaal over Nederland. Een maatschappelijk onbehagen en de meerderheid van de Nederlanders meent dat het met Nederland de verkeerde kant op gaat: Het gaat slecht! Wat is de werkelijke stand van Nederland?

Hervormen vanuit idealen

Uitgeverij: 2014 Mr. Hans van Mierlo Stichting

Paul Schnabel, Wouter Koolmees en Joris Backer laten hun licht schijnen op dit motto. De kern is het “waarom” van de hervormingsagenda en de idealen van D66.

Governing Governance

Uitgeverij: 2014 Mr. Hans van Mierlo Stichting

Deze uitgave in de Engelse taal is een bewerking van Ordening op Orde, speciaal uitgebracht voor de Alliantie voor Democraten en Lberalen en aangeboden aan Graham Watson, voorzitter van de Internationale liberale alliantie en lid van de ALDE – fractie in het Europees Parlement.

Back To Top