Skip to content
Volg me op LinkedIn voor reflecties op actuele politieke kwesties en boekbesprekingen.

Democratie in Nederland

Na decennia van emancipatie, groeiende welvaart en relatieve politieke rust, verdelen kwesties als klimaatverandering, stikstof en migratie onze samenleving nu tot op het bot. De toeslagenaffaire en de gaskwestie schaadden bovendien het vertrouwen in de politiek. In 2023 stemde Nederland massaal op een partij met programmapunten die op gespannen voet staan met de rechtsstaat. Graaft onze democratie haar eigen graf?

Op zoek naar antwoorden maakt Joris Backer een denkbeeldige reis door de Nederlandse democratie met de negentiende-eeuwse politicus-denker Alexis de Tocqueville als zijn gids. De twee reisgenoten stuiten tijdens hun trip op veel onbehagen en onzekerheid en bezien de opkomst en ondergang van de ene na de andere politieke verlosser in een steeds verder versplinterend politiek landschap.

Backer combineert Tocquevilles inzichten met zijn eigen ervaringen in politiek en samenleving en onderscheidt zeven deugden die onontbeerlijk zijn voor een succesvolle reanimatie van onze democratie. Democratische instituties en ‘luisteren naar de burger’ zijn belangrijk, maar vooral houding en gedrag blijken het verschil te maken tussen opleving en teloorgang. Backer geeft concrete handvatten om deze deugden te versterken, zonder te vervallen in nostalgie over de vermeende gemeenschapszin en saamhorigheid van vroeger.

Democratie in Nederland

Na decennia van emancipatie, groeiende welvaart en relatieve politieke rust, verdelen kwesties als klimaatverandering, stikstof en migratie onze samenleving nu tot op het bot. De toeslagenaffaire en de gaskwestie schaadden bovendien het vertrouwen in de politiek. In 2023 stemde Nederland massaal op een partij met programmapunten die op gespannen voet staan met de rechtsstaat. Graaft onze democratie haar eigen graf?

Op zoek naar antwoorden maakt Joris Backer een denkbeeldige reis door de Nederlandse democratie met de negentiende-eeuwse politicus-denker Alexis de Tocqueville als zijn gids. De twee reisgenoten stuiten tijdens hun trip op veel onbehagen en onzekerheid en bezien de opkomst en ondergang van de ene na de andere politieke verlosser in een steeds verder versplinterend politiek landschap.

Backer combineert Tocquevilles inzichten met zijn eigen ervaringen in politiek en samenleving en onderscheidt zeven deugden die onontbeerlijk zijn voor een succesvolle reanimatie van onze democratie. Democratische instituties en ‘luisteren naar de burger’ zijn belangrijk, maar vooral houding en gedrag blijken het verschil te maken tussen opleving en teloorgang. Backer geeft concrete handvatten om deze deugden te versterken, zonder te vervallen in nostalgie over de vermeende gemeenschapszin en saamhorigheid van vroeger.

Kees Schuyt

Zeer geslaagd overzicht van onze hedendaagse democratie, geïnspireerd door de denker over democratie, Tocqueville.

Petra Stienen

Hoopvol kompas voor deze turbulente tijd.

Paul Schnabel

Een mooie afwisseling tussen theoretische beschouwingen, abstracte thema's en heel herkenbare politieke ervaringen.
Back To Top